La Mitbach

מה שחובה למטבח!

טפסים לניהול ועד בית

בניהול ועד בית יש גם חלק בירוקרטי. צריך לשמור את תוצאות ההצבעות באסיפות הדיירים. יש לשמור קבלות שנתקבלו מהעסקת עובדים חיצוניים כגון תשלומים שניתנו למנקה,

קרא עוד »

כל מה שצריך למטבח מנצח

מקצועי & ביתי